Prehistorische grafheuvels

Vanaf de jonge steentijd
(3.500 -1.800 v. Chr.) en tijdens de bronstijd (1.800 - 800 v. Chr.) worden de mensen individueel in grafheuvels begraven. Bij de aanleg van een grafheuvel werd het oude oppervlak geëgaliseerd en de humus bedekking verwijderd, of de begraafplaats werd omgeploegd. In de latere bronstijd zijn op het vroegere oppervlak sporen te vinden van vuren, waarschijnlijk overblijfselen van de brandstapel. In de urn werden de gecalcineerde botresten verzameld, ook plaatste men vaak een kleine extra urn met voedsel erbij. Bij vrouwen werden bronzen sieraden in de urn gelegd, bij mannen wapens of scheermessen, pincetten en priemen van brons.

Veel grafheuvels werden in twee fasen aangelegd. Eerst werd uit het omringende zand een heuvel boven de begraafplaats aangelegd, waarover dan verscheidene lagen heideplaggen werden gestapeld. De mantel van heideplaggen diende om de heuvel af te werken en te beschermen tegen erosie door de wind.

Als u wilt weten hoe de mensen in de bronstijd hebben geleefd en gewoond, dan loont het zich een bezoek aan het archeolische openluchtmuseum de Bronzezeithof Uelsen te brengen.

Sie benutzen offenbar den Internet Explorer von Microsoft als Webbrowser, um sich unsere Internetseite anzusehen.

Aus Gründen der Funktionalität und Sicherheit empfehlen wir dringend, einen aktuellen Webbrowser wie Firefox, Chrome, Safari, Opera oder Edge zu nutzen. Der Internet Explorer zeigt nicht alle Inhalte unserer Internetseite korrekt an und bietet nicht alle ihre Funktionen.