Landschapsonderhoud

De oude boom, een wilg in het midden van de koeienweide, markeert de hoofdtak van de Linnenbach. De boom is zwaar beschadigd door stormen en blikseminslagen. Het het vee verblijft graag in zijn schaduw. In de zomer is dit ook één van hun favoriete plaatsen, vooral wanneer de bron verkoelend water heeft. In tijden van droogte is dit echter niet het geval.

Sinds een paar jaar is de Stichting Natuurbehoud Grafschaft Bentheim eigenaar van deze 3 hectare grote koeienweide. Door de runderen van de Bronzezeithof hier het hele jaar door te laten grazen, wordt gestreefd naar de onwikkeling van een soortenrijk grasland en dit permanent in stand te houden.

De extensieve begrazing ondersteunt ook vele diersoorten, b.v. insecten, vleermuizen en vogels, die hier een habitat vinden.

Sie benutzen offenbar den Internet Explorer von Microsoft als Webbrowser, um sich unsere Internetseite anzusehen.

Aus Gründen der Funktionalität und Sicherheit empfehlen wir dringend, einen aktuellen Webbrowser wie Firefox, Chrome, Safari, Opera oder Edge zu nutzen. Der Internet Explorer zeigt nicht alle Inhalte unserer Internetseite korrekt an und bietet nicht alle ihre Funktionen.